Tác giả: Kinh_chinhpt

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 1 câu hỏi

7 votes
0 answers
160 views
chiến tranh nam – bắc triều đã ảnh hưởng như thế nào đối với đời sống nhân dân?

Thời Nam-Bắc triều (chữ Hán: 南北朝;15331593) là khoảng thời gian nhà Mạc cầm quyền ở tại ...

Kinh_chinhpt
đăng 1 tuần trước

điểm khác biệt

bubble
Cộng đồng mở

Câu hỏi và câu trả lời đến từ cộng đồng, đây là cộng đồng mở 100%

vote
VOTE cơ sở đánh giá

Dựa vào số lượng VOTE, hệ thống sẽ đánh giá câu trả lời và câu hỏi tốt nhất

check
Tặng thưởng TOKEN

Những câu hỏi có nhiều vote nhất sẽ được tặng thưởng token HODA