Tác giả: Lamtan1

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 3 câu hỏi

7 votes
0 answers
189 views
Cách chặn bị Add vào nhóm trên Facebook

Nhóm Facebook được sử dụng để cho phép bất kỳ ai đang là thành viên trong nhóm đều có thể ...

Lamtan1
đăng 1 tuần trước
5 votes
2 answers
95 views
Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc trưng của loại hình văn hóa gốc nông nghiệp

27/ Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc trưng của loại hình văn hóa gốc nông nghiệp? ...

Lamtan1
đăng 1 tuần trước
4 votes
0 answers
98 views
Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác có tính chất gì

Tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông làCâu 8598 Thông hiểuTâm của đường tròn ngoại ...

Lamtan1
đăng 1 tháng trước

điểm khác biệt

bubble
Cộng đồng mở

Câu hỏi và câu trả lời đến từ cộng đồng, đây là cộng đồng mở 100%

vote
VOTE cơ sở đánh giá

Dựa vào số lượng VOTE, hệ thống sẽ đánh giá câu trả lời và câu hỏi tốt nhất

check
Tặng thưởng TOKEN

Những câu hỏi có nhiều vote nhất sẽ được tặng thưởng token HODA