Tác giả: Missdung3

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 2 câu hỏi

2 votes
9 answers
57 views
4 votes
0 answers
213 views
Bài hát tiếng Anh về ăn uống

Bạn là người có nhiều thói quen ăn uống khác nhau trong sinh hoạt, bạn muốn chia sẻ những thói ...

Missdung3
đăng 2 tuần trước

điểm khác biệt

bubble
Cộng đồng mở

Câu hỏi và câu trả lời đến từ cộng đồng, đây là cộng đồng mở 100%

vote
VOTE cơ sở đánh giá

Dựa vào số lượng VOTE, hệ thống sẽ đánh giá câu trả lời và câu hỏi tốt nhất

check
Tặng thưởng TOKEN

Những câu hỏi có nhiều vote nhất sẽ được tặng thưởng token HODA