Tác giả: bui_thuyet1

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 1 câu hỏi

7 votes
0 answers
10 views
Có máy cách sáng tạo hình ảnh mới trong tưởng tượng

Tưởng tượng là gì? Tưởng tượng là một quá trình tâm lý phản ánh những cái chưa từng có ...

bui_thuyet1
đăng 1 tuần trước

điểm khác biệt

bubble
Cộng đồng mở

Câu hỏi và câu trả lời đến từ cộng đồng, đây là cộng đồng mở 100%

vote
VOTE cơ sở đánh giá

Dựa vào số lượng VOTE, hệ thống sẽ đánh giá câu trả lời và câu hỏi tốt nhất

check
Tặng thưởng TOKEN

Những câu hỏi có nhiều vote nhất sẽ được tặng thưởng token HODA