Tác giả: buidung2022

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 1 câu hỏi

4 votes
0 answers
65 views
Cây quang hợp ngược là gì

Trong quá trình quang hợp của cây xanh vào ban đêm, cây sẽ hút khí Oxi trong không khí để tạo ra ...

buidung2022
đăng 2 tuần trước

điểm khác biệt

bubble
Cộng đồng mở

Câu hỏi và câu trả lời đến từ cộng đồng, đây là cộng đồng mở 100%

vote
VOTE cơ sở đánh giá

Dựa vào số lượng VOTE, hệ thống sẽ đánh giá câu trả lời và câu hỏi tốt nhất

check
Tặng thưởng TOKEN

Những câu hỏi có nhiều vote nhất sẽ được tặng thưởng token HODA