Tác giả: dangmy_1

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 1 câu hỏi

9 votes
3 answers
33 views
Mục tiêu của quảng cáo là gì

Trong cuộc sống xã hội hiện đại ngày nay, chúng ta có thể bắt gặp hình ảnh quảng cáo ở ...

dangmy_1
đăng 2 tuần trước

điểm khác biệt

bubble
Cộng đồng mở

Câu hỏi và câu trả lời đến từ cộng đồng, đây là cộng đồng mở 100%

vote
VOTE cơ sở đánh giá

Dựa vào số lượng VOTE, hệ thống sẽ đánh giá câu trả lời và câu hỏi tốt nhất

check
Tặng thưởng TOKEN

Những câu hỏi có nhiều vote nhất sẽ được tặng thưởng token HODA