Tác giả: letung_top

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 1 câu hỏi

2 votes
0 answers
144 views
Cây cần dạng nitơ nào để hình thành axit amin

Axit amin được tạo ra từ các thành phần có nguồn gốc thực vật. Các sản phẩm lên men như ...

letung_top
đăng 1 tuần trước

điểm khác biệt

bubble
Cộng đồng mở

Câu hỏi và câu trả lời đến từ cộng đồng, đây là cộng đồng mở 100%

vote
VOTE cơ sở đánh giá

Dựa vào số lượng VOTE, hệ thống sẽ đánh giá câu trả lời và câu hỏi tốt nhất

check
Tặng thưởng TOKEN

Những câu hỏi có nhiều vote nhất sẽ được tặng thưởng token HODA