Tác giả: mitluyen_3

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 1 câu hỏi

3 votes
0 answers
215 views
Văn hóa đọc của người Nhật được thể hiện như thế nào

Trong thời đại công nghệ số, mọi người đang chuyển dần sang xem tin tức, giải trí bằng các ...

mitluyen_3
đăng 2 tuần trước

điểm khác biệt

bubble
Cộng đồng mở

Câu hỏi và câu trả lời đến từ cộng đồng, đây là cộng đồng mở 100%

vote
VOTE cơ sở đánh giá

Dựa vào số lượng VOTE, hệ thống sẽ đánh giá câu trả lời và câu hỏi tốt nhất

check
Tặng thưởng TOKEN

Những câu hỏi có nhiều vote nhất sẽ được tặng thưởng token HODA