Tác giả: mrnam2021

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 2 câu hỏi

9 votes
0 answers
200 views
Cách học Free Pascal

Phần mềm Pascal thường được sử dụng trong lĩnh vực giảng dạy và cả lập trình chuyên ...

mrnam2021
đăng 2 tuần trước
2 votes
0 answers
3 views
Cara melihat nomor model laptop

Home>Dukungan>[Page Name] >[level 1] >[level 2] >[model]ASUS recommends Windows® 7.Informasi ...

mrnam2021
đăng 2 tuần trước

điểm khác biệt

bubble
Cộng đồng mở

Câu hỏi và câu trả lời đến từ cộng đồng, đây là cộng đồng mở 100%

vote
VOTE cơ sở đánh giá

Dựa vào số lượng VOTE, hệ thống sẽ đánh giá câu trả lời và câu hỏi tốt nhất

check
Tặng thưởng TOKEN

Những câu hỏi có nhiều vote nhất sẽ được tặng thưởng token HODA