Tác giả: phammy_2022

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 1 câu hỏi

8 votes
0 answers
198 views
Phần I - giải bài 5: đọc: giọt nước và biển lớn sgk tiếng việt 2 tập 2 kết nối tri thức với cuộc sống

Mối quan hệ gắn bó giữa giọt nước, suối, sông, biển. Những giọt nước góp lại thành suối, suối nhỏ tụ lại tạo thành sông, sông lớn ...

phammy_2022
đăng 2 tháng trước