Tác giả: vo_duongvt

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 1 câu hỏi

8 votes
0 answers
235 views
Thời tiết hôm nay như thế nào dịch sáng tiếng Anh

Trong bài viết này mình sẽ trình bày cho các bạn một số mẫu câu dùng để hỏi và trả lời về thời tiết trong tiếng Anh.Trong nhiều cuộc ...