Tác giả: vo_tan3

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 2 câu hỏi

1 votes
0 answers
194 views
cần lấy bao nhiêu lít n2 để điều chế 6,72 lít nh3 giả sử hiệu suất 100%

Phải dùng bao nhiêu lít khí nitơ và bao nhiêu lít khí hiđro tiheo tỉ lệ 1:3 để điều chế 17 gam ...

vo_tan3
đăng 6 ngày trước
7 votes
0 answers
219 views
Cách đặt tính cộng, trừ, nhân, chia trong Word 2010

Rate this post Bạn đang xem: Cách đặt phép tính trong Word-Hướng dẫn đặt tính dọc trong ...

vo_tan3
đăng 1 tháng trước

điểm khác biệt

bubble
Cộng đồng mở

Câu hỏi và câu trả lời đến từ cộng đồng, đây là cộng đồng mở 100%

vote
VOTE cơ sở đánh giá

Dựa vào số lượng VOTE, hệ thống sẽ đánh giá câu trả lời và câu hỏi tốt nhất

check
Tặng thưởng TOKEN

Những câu hỏi có nhiều vote nhất sẽ được tặng thưởng token HODA