ca18det là gì - Nghĩa của từ ca18det

ca18det có nghĩa là

Nissan 4 xi lanh, 1,8 lít, DOHC, EFI, động cơ Turbo được sử dụng trong ô tô nhưPulsars và Silvias.Những động cơ này được ghép nối tốt nhất cho các hộp số tự động vì đây là cách duy nhất bạn có thể tận dụng các điểm chuyển mad mà họ có.

ví dụ

"Tôi đã quyết địnhĐể chuyển đổi S13 thành thủ công "
"Giữ nó tự động. Ca18Det ô tô rất nhiều và có điểm thay đổi độc ác.