Cách tắt màn hình giọt nước A30

Màn hình Samsung Galaxy A70 có tỉ lệ 19,5:9, do đó sẽ có một số ứng dụng không hiển thị toàn màn hình. Bạn có thể chọn hiển thị toàn màn hình các ứng dụng trên Samsung Galaxy A70 bằng thao tác sau:

Bước 1:Vào Cài đặt

Bước 2:Chọn Màn hình

Bước 3:Chọn Ứng dụng toàn màn hình, ở đây có rất nhiều ứng dụng đã được tối ưu sẵn toàn màn hình. Nếu ứng dụng nào bạn thấy chưa hiển thị toàn màn hình, bạn có thể chọn Toàn màn hình, thay vì Tự động.

Video liên quan