Cho thuê chung cư làm văn phòng ở mỹ đình năm 2024

Nhập tên 3 con vật (bò, chim, chó, chuột, gà, heo, hổ, mèo, ngựa, thỏ, trâu, vịt, voi) theo thứ tự trên ảnh, không bao gồm con vật được khoanh màu xanh, viết liền, không dấu. (Ví dụ: chogavit | voibongua | vitgachim ,...)

Viết liền, không dấu

Cho thuê chung cư làm văn phòng ở mỹ đình năm 2024

Diện tích sàn2000 m2

$30 - $40 / m2 Lưu

Cho thuê chung cư làm văn phòng ở mỹ đình năm 2024

Diện tích sàn720m2

$20 - $25 / m2 Lưu

Cho thuê chung cư làm văn phòng ở mỹ đình năm 2024

CEO Tower Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Diện tích sàn450m2

$15 - $18 / m2 Lưu

Cho thuê chung cư làm văn phòng ở mỹ đình năm 2024

Diện tích sànTổng diện tích mỗi sàn 3600 m2

$16 - $20 / m2 Lưu

Cho thuê chung cư làm văn phòng ở mỹ đình năm 2024

Diện tích sànKhối A, B 800 m2/sàn

$12 - $14 / m2 Lưu

Cho thuê chung cư làm văn phòng ở mỹ đình năm 2024

The Matrix One 01 Lê Quang Đạo, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Diện tích sànĐang cập nhật

$15 - $18 / m2 Lưu

Cho thuê chung cư làm văn phòng ở mỹ đình năm 2024

Diện tích sàn2.000m2

$14 - $17 / m2 Lưu

Cho thuê chung cư làm văn phòng ở mỹ đình năm 2024

Diện tích sànTổng diện tích mỗi sàn 1100 m2

$14 - $16 / m2 Lưu

Cho thuê chung cư làm văn phòng ở mỹ đình năm 2024

Diện tích sàn924 m2

$13 - $15 / m2 Lưu

Cho thuê chung cư làm văn phòng ở mỹ đình năm 2024

Diện tích sànCập nhật

$12 - $15 / m2 Lưu

Cho thuê chung cư làm văn phòng ở mỹ đình năm 2024

Diện tích sàn1,908m2

$12 - $14 / m2 Lưu

Cho thuê chung cư làm văn phòng ở mỹ đình năm 2024

Diện tích sànTổng diện tích mỗi sàn 550 m2

$11 - $14 / m2 Lưu

Cho thuê chung cư làm văn phòng ở mỹ đình năm 2024

MD Complex 68 Nguyễn Cơ Thạch, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Diện tích sànTổng diện tích mỗi sàn 630 m2

$10 - $13 / m2 Lưu

Cho thuê chung cư làm văn phòng ở mỹ đình năm 2024

Diện tích sànTổng diện tích gần 7000 m2

$10 - $13 / m2 Lưu

Cho thuê chung cư làm văn phòng ở mỹ đình năm 2024

Diện tích sàn2000m2

$10 - $12 / m2 Lưu

Cho thuê chung cư làm văn phòng ở mỹ đình năm 2024

Diện tích sàn900 m2

$8 - $11 / m2 Lưu