Tổng quan về đột biến gen trong ung thư phổi

Một số đột biến gen có liên quan đến ung thư phổi không phải tế bào nhỏ (NSCLC). Có một trong những đột biến này có thể ảnh hưởng đến loại điều trị mà bác sĩ đề xuất.

Đọc thêm