Giải vở bài tập toán lớp 7 tập 1 năm 2024

Giới thiệu: Giải vở bài tập Toán 7 - Tập 1 được biên soạn theo chương trình mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Bài tập cơ bản: Gồm những dạng bài tập có trong chương trình dạy và học Toán 7 dưới dạng vở để củng cố kiến thức của các em sau những bài học trên lớp. Được xây dựng theo phương châm “không quá khó, cũng không quá dễ” nhằm giúp các em vận dụng những kiến thức đã học có thể tự mình làm bài tập một cách dễ dàng.

- Hướng dẫn: Gồm những phương pháp giải bài tập trong chương trình được phân tích và diễn giảng đầy đủ, sâu sắc, gắn gọn, dễ hiểu. Giúp các em dựa vào đó có thể làm tốt các yêu cầu đề ra của bài tập đồng thời còn giúp các em rèn luyện và phát triển kĩ năng học Toán.

- Bài tập tự luyện và nâng cao: Gồm những bài tập bổ sung để các em tự luyện nhằm nàng cao khả năng giải toán của các em.

do tác giả Đỗ Minh Khang - Phạm Hoàng Chúng biên soạn theo chương trình sách giáo khoa hiện hành, giúp các em có tài liệu tham khảo để học tập, thực hành, luyện giải các dạng bài quen thuộc trong chương trình toán 7, từ đó tích lũy kiến thức để giải quyết các bài toán trong các kỳ kiểm tra.

Lời giải bài tập Toán 7 sách mới Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết đầy đủ Tập 1 và Tập 2 sẽ giúp học sinh biết cách làm bài tập sách giáo khoa Toán 7 từ đó học tốt môn Toán 7 để đạt điểm cao trong các bài thi môn Toán lớp 7.

Giải bài tập Toán 7 (sách mới)

Giải bài tập Toán 7 Kết nối tri thức

 • Giải sbt Toán lớp 7 (Kết nối tri thức)
 • Giải Vở thực hành Toán lớp 7 (Kết nối tri thức)

Giải Toán lớp 7 Tập 1

Chương 1: Số hữu tỉ

 • Bài 1: Tập hợp các số hữu tỉ
 • Bài 2: Cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ
 • Luyện tập chung trang 14, 15
 • Bài 3: Lũy thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ
 • Bài 4: Thứ tự thực hiện các phép tính. Quy tắc chuyển vế
 • Luyện tập chung trang 24
 • Bài tập cuối chương 1

Chương 4: Tam giác bằng nhau

 • Bài 12: Tổng các góc trong một tam giác
 • Bài 13: Hai tam giác bằng nhau. Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác
 • Luyện tập chung trang 68
 • Bài 14: Trường hợp bằng nhau thứ hai và thứ ba của tam giác
 • Luyện tập chung trang 74
 • Bài 15: Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông
 • Bài 16: Tam giác cân. Đường trung trực của đoạn thẳng
 • Luyện tập chung trang 85, 86
 • Bài tập cuối chương 4

Giải Toán lớp 7 Tập 2


Giải bài tập Toán 7 Cánh diều

 • Giải sbt Toán lớp 7 (Cánh diều)

Giải Toán lớp 7 Tập 1

Chương 1. Số hữu tỉ

 • Bài 1. Tập hợp ℚ các số hữu tỉ
 • Bài 2. Cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ
 • Bài 3. Phép tính lũy thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ
 • Bài 4. Thứ tự thực hiện các phép tính. Quy tắc dấu ngoặc
 • Bài 5. Biểu diễn thập phân của số hữu tỉ
 • Bài tập ôn tập chương 1

Chương 2: Số thực

 • Bài 1. Số vô tỉ. Căn bậc hai số học
 • Bài 2. Tập hợp R các số thực
 • Bài 3. Giá trị tuyệt đối của một số thực
 • Bài 4. Làm tròn và ước lượng
 • Bài 5. Tỉ lệ thức
 • Bài 6. Dãy tỉ số bằng nhau
 • Bài 7. Đại lượng tỉ lệ thuận
 • Bài 8. Đại lượng tỉ lệ nghịch
 • Bài tập ôn tập chương 2

Giải Toán lớp 7 Tập 2

Chương 7: Tam giác

 • Bài 1: Tổng các góc của một tam giác
 • Bài 2: Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện. Bất đẳng thức tam giác
 • Bài 3: Hai tam giác bằng nhau
 • Bài 4: Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác: cạnh - cạnh - cạnh
 • Bài 5: Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác: cạnh - góc - cạnh
 • Bài 6: Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác: góc - cạnh - góc
 • Bài 7: Tam giác cân
 • Bài 8: Đường vuông góc và đường xiên
 • Bài 9: Đường trung trực của một đoạn thẳng
 • Bài 10: Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác
 • Bài 11: Tính chất ba đường phân giác của tam giác
 • Bài 12: Tính chất ba đường trung trực của tam giác
 • Bài 13: Tính chất ba đường cao của tam giác
 • Bài tập cuối chương 7
 • Giải Toán Hình 7 Cánh diều

Thực hành một số phần mềm


Giải bài tập Toán 7 Chân trời sáng tạo

 • Giải sbt Toán lớp 7 (Chân trời sáng tạo)

Giải Toán lớp 7 Tập 1

Phần Số và Đại số

Chương 1: Số hữu tỉ

 • Bài 1: Tập hợp các số hữu tỉ
 • Bài 2: Các phép tính với số hữu tỉ
 • Bài 3: Lũy thừa của một số hữu tỉ
 • Bài 4: Quy tắc dấu ngoặc và quy tắc chuyển vế
 • Bài 5: Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Thực hành tính tiền điện
 • Bài tập cuối chương 1

Chương 2: Số thực

 • Bài 1: Số vô tỉ. Căn bậc hai số học
 • Bài 2: Số thực. Giá trị tuyệt đối của một số thực
 • Bài 3: Làm tròn số và ước lượng kết quả

Bài 4: Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Dùng biểu đồ để phân tích kết quả học tập môn Toán của lớp