lazy girl là gì - Nghĩa của từ lazy girl

lazy girl có nghĩa là

một vị trí giới tính trong đó:

Người đàn ông quỳ xuống và lùi lại, lấy trọng lượng lên tay sau lưng anh.Đối tác của anh nằm ngửa, với đầu của cô trên một Đệm.Cô uốn cong đầu gối của mình ở hai bên hông và kéo mình về phía trước để anh ta có thể vào cô ấy, điều đó sẽ góc âm đạo của cô ấy để thâm nhập tối ưu.Cô ấy có rảnh tay để vuốt ve ngực và âm vật của cô ấy trong quan hệ tình dục.

ví dụ

cô gái của tôi và tôi muốn thử một cái gì đó như truyền giáo, nhưng khác nhau, vì vậy chúng tôi đã thử cô gái lười biếng.