Mẫu đơn xin nghỉ phép file word

Theo quy định của pháp luật hiện hành, mẫu đơn xin nghỉ phép năm 2022 được thực hiện như thế nào? Ngọc Nhi (Đồng Nai).

File word Mẫu đơn xin nghỉ phép năm 2022 và hướng dẫn cách sử dụng đơn này

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP

            - Căn cứ Điều 113 Bộ luật Lao động 2019;

            - Căn cứ Nghị định 145/2020/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 35/2022/NĐ-CP);

            - Căn cứ quy định của Công ty[1]…………………………………

Kính gửi: Ban Giám đốc Công ty[2].............................................................................................

Tôi tên là[3]:…………………… Sinh ngày[4]:.../…/… Hiện đang làm việc tại[5]: ....................

của Công ty[6]…………………………………………

Nay tôi làm đơn này xin phép cho tôi được nghỉ hằng năm theo Điều 113 Bộ luật Lao động 2019 từ ngày …/…/…… đến ngày…/…/…….

Lý do nghỉ phép[7]:.........................................................................................................................

Trong thời gian nghỉ, tôi sẽ bàn giao công việc cho[8]……………………………….. Hiện đang làm việc tại[9]:………………………….của Công ty[10]..............................................................................

Tôi xin cam đoan sẽ cập nhật tình hình công việc thường xuyên trong thời gian nghỉ và cam kết trở lại làm việc đúng thời hạn quy định.

Rất mong Ban Giám đốc Công ty giải quyết cho tôi nghỉ phép theo nguyện vọng nêu trên.

Trân trọng cảm ơn!

BAN GIÁM ĐỐC[11]

(ký và ghi rõ họ tên)

………………

…, ngày…tháng…năm 2022

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(ký và ghi rõ họ tên)

………………


[1] Điền tên của Công ty.

[2] Điền tên của Công ty.

[3] Họ và tên của người lao động xin nghỉ phép.

[4] Ngày, tháng, năm sinh của người lao động xin nghỉ phép.

[5] Điền thông tin vị trí làm việc hiện tại của người lao động (Tổ/Phòng/Ban/Nhóm).

[6] Điền tên của Công ty.

[7] Điền lý do nghỉ phép (như là: Đi du lịch cùng gia đình, chăm sóc cha mẹ ốm đau…).

[8] Họ và tên của người nhận bàn giao công việc. Lưu ý, trường hợp vì đặc thù công việc nên không thể bàn giao cho người khác thì ghi rõ “Vì tính chất đặc thù của công việc nên không bàn giao”.

[9] Điền thông tin vị trí làm việc hiện tại của người nhận bàn giao công việc (Tổ/Phòng/Ban/Nhóm).

[10] Điền tên của Công ty.

[11] Ghi cụ thể người có thẩm quyền duyệt đơn xin nghỉ phép năm theo đúng quy định của Công ty (thực tế có nơi là Giám đốc, nhưng có nơi phân cấp về cho Trưởng Phòng Hành chính – Nhân sự duyệt đơn xin nghỉ phép năm…).

Ảnh minh họa (Nguồn từ Internet)

Sự cần thiết của đơn xin nghỉ phép năm

Theo khoản 4 Điều 113 Bộ luật Lao động 2019, người sử dụng lao động có trách nhiệm quy định lịch nghỉ hằng năm (thực tế thường gọi là nghỉ phép năm) sau khi tham khảo ý kiến của người lao động và phải thông báo trước cho người lao động biết. Người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hằng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 03 năm một lần.

Thực tế, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người lao động trong việc nghỉ phép năm nên các công ty thường quy định số ngày nghỉ phép năm của người lao động được chia thành 02 loại (Loại 1: Những ngày nghỉ do công ty quy định, như: nghỉ đi du lịch, sinh nhật công ty, nghỉ trước và sau dịp nghỉ Tết Âm lịch; Loại 2: Cho phép người lao động linh động lựa chọn ngày nghỉ phép năm, khi nghỉ phải làm đơn gửi công ty duyệt).

Do đó, đơn xin nghỉ phép năm là cần thiết, giúp người lao động thực hiện được quyền lợi chính đáng của mình; người sử dụng lao động biết trước việc nghỉ phép năm của người lao động để chuẩn bị trước nhằm hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty vẫn diễn ra bình thường trong thời gian người lao động nghỉ phép năm.

Căn cứ khoản 5, khoản 6 Điều 113 Bộ luật Lao động 2019, khi nghỉ hằng năm mà chưa đến kỳ trả lương, người lao động được tạm ứng tiền lương theo quy định tại khoản 3 Điều 101 của Bộ luật Lao động 2019. Khi nghỉ hằng năm, nếu người lao động đi bằng các phương tiện đường bộ, đường sắt, đường thủy mà số ngày đi đường cả đi và về trên 02 ngày thì từ ngày thứ 03 trở đi được tính thêm thời gian đi đường ngoài ngày nghỉ hằng năm và chỉ được tính cho 01 lần nghỉ trong năm.

Lưu ý khi sử dụng mẫu đơn xin nghỉ phép năm 2022

Mẫu đơn xin nghỉ phép năm 2022 nêu trên có giá trị tham khảo; tùy vào từng trường hợp cụ thể mà người lao động, doanh nghiệp điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế.

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Mẫu đơn xin nghỉ phép file word