patryck là gì - Nghĩa của từ patryck

patryck có nghĩa là

A Smexy Boi từ Eddsworld Chúng tôi chỉ gặp anh ấy một lần nhưng anh ấy nóng

Thí dụ

"Anh ta thật nóng bỏng!"
"Chà, vì đó là Patryck bạn câm shit-"

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết patryck là gì - Nghĩa của từ patryck