Tìm số thập phân biết trả lời số đó là

Hỏi đáp Toán lớp 5 - câu hỏi số 29992

Câu hỏi của Hongocmaianh
Mới nhất
Gửi câu hỏi
thành viên Hongocmaianh
Hongocmaianh
Gửi lúc: 20:28 08-03-2020
 • ...
  • Theo dõi câu hỏi này
  • Vote câu hỏi hay
  • Xem lịch sử HĐ của TV này
  • Xem câu hỏi tương tự câu này
  • Báo cáo nội dung sai phạm
  • Gửi tin nhắn

Tìm 2 số thập phản có tổng là 84,99.Biết rằng nếu mỗi số đo gấp lên 100 lần thì được 2 số tự nhiên có hiệu là 749.

Câu hỏi Toán lớp 5
Học và làm bài tập Toán lớp 5
17 Trả lời
Theo dõi câu hỏi này
Chia sẻ Facebook
Trả lời câu hỏi này
thành viên thao383
thao383
Gửi lúc: 20:56 08-03-2020
Tổng điểm thông thái: 8 | Điểm thông thái Toán lớp 5: 0
0 bình chọn đúng
Báo cáo sai phạm
thành viên prinsces
prinsces
Gửi lúc: 20:50 08-03-2020
Tổng điểm thông thái: 7 | Điểm thông thái Toán lớp 5: 0

có ai chép đâu

0 bình chọn đúng
Báo cáo sai phạm
thành viên prinsces
prinsces
Gửi lúc: 20:50 08-03-2020
Tổng điểm thông thái: 7 | Điểm thông thái Toán lớp 5: 0

sao vutuantrong lại hủy bạn với mk

0 bình chọn đúng
Báo cáo sai phạm
thành viên thao383
thao383
Gửi lúc: 20:49 08-03-2020
Tổng điểm thông thái: 8 | Điểm thông thái Toán lớp 5: 0

ko chép trên mạng

0 bình chọn đúng
Báo cáo sai phạm
thành viên prinsces
prinsces
Gửi lúc: 20:49 08-03-2020
Tổng điểm thông thái: 7 | Điểm thông thái Toán lớp 5: 0

hiệu cũ là;749;100=7,49

số bé là;[84,99-7,49];2=46,24

số lớn là;[84,99cộng7,49];2=46,24

tích 2 số là;38,75x46,24=179,8

0 bình chọn đúng
Báo cáo sai phạm
thành viên vutuantrong
vutuantrong
Gửi lúc: 20:47 08-03-2020
Tổng điểm thông thái: 363 | Điểm thông thái Toán lớp 5: 33

0 bình chọn đúng
Báo cáo sai phạm
thành viên abcdeom
abcdeom
Gửi lúc: 20:32 08-03-2020
Tổng điểm thông thái: 55 | Điểm thông thái Toán lớp 5: 10

ờm

0 bình chọn đúng
Báo cáo sai phạm
thành viên thaonhi09
thaonhi09
Gửi lúc: 20:31 08-03-2020
Tổng điểm thông thái: 145 | Điểm thông thái Toán lớp 5: 25

ko phải tìm tích đâu

0 bình chọn đúng
Báo cáo sai phạm
thành viên abcdeom
abcdeom
Gửi lúc: 20:30 08-03-2020
Tổng điểm thông thái: 55 | Điểm thông thái Toán lớp 5: 10

0 bình chọn đúng
Báo cáo sai phạm
thành viên abcdeom
abcdeom
Gửi lúc: 20:30 08-03-2020
Tổng điểm thông thái: 55 | Điểm thông thái Toán lớp 5: 10

0 bình chọn đúng
Báo cáo sai phạm
thành viên abcdeom
abcdeom
Gửi lúc: 20:30 08-03-2020
Tổng điểm thông thái: 55 | Điểm thông thái Toán lớp 5: 10

0 bình chọn đúng
Báo cáo sai phạm
thành viên abcdeom
abcdeom
Gửi lúc: 20:30 08-03-2020
Tổng điểm thông thái: 55 | Điểm thông thái Toán lớp 5: 10

0 bình chọn đúng
Báo cáo sai phạm
thành viên abcdeom
abcdeom
Gửi lúc: 20:30 08-03-2020
Tổng điểm thông thái: 55 | Điểm thông thái Toán lớp 5: 10

0 bình chọn đúng
Báo cáo sai phạm
thành viên thaonhi09
thaonhi09
Gửi lúc: 20:30 08-03-2020
Tổng điểm thông thái: 145 | Điểm thông thái Toán lớp 5: 25

vote mk nha

0 bình chọn đúng
Báo cáo sai phạm
thành viên thaonhi09
thaonhi09
Gửi lúc: 20:30 08-03-2020
Tổng điểm thông thái: 145 | Điểm thông thái Toán lớp 5: 25

38,75

46,24

0 bình chọn đúng
Báo cáo sai phạm
thành viên thaonhi09
thaonhi09
Gửi lúc: 20:29 08-03-2020
Tổng điểm thông thái: 145 | Điểm thông thái Toán lớp 5: 25

sorry

0 bình chọn đúng
Báo cáo sai phạm
thành viên thaonhi09
thaonhi09
Gửi lúc: 20:29 08-03-2020
Tổng điểm thông thái: 145 | Điểm thông thái Toán lớp 5: 25

1791,8

0 bình chọn đúng
Báo cáo sai phạm
Thành viên VIP của luyenthi123.com mới được xem tiếp câu trả lời khác

Video liên quan