Trong số các kim loại đồng, nhôm, sắt và kim loại nào dẫn điện tốt nhất

Trong số các kim loại đồng, nhôm, sắt và bạc, kim loại nào dẫn điện tốt nhất?

A. Sắt

B. Nhôm

C. Bạc

D. Đồng

Video liên quan