Bài hát nhạc rừng sáng tác năm nào

  1. Bài hát nhạc rừng sáng tác năm nào
    Trang chủ
  2. Lớp 6
  3. Bài Nhạc rừng được sáng tác vào năm nào?

Cập nhật ngày: 25-03-2022


Chia sẻ bởi: Phạm Ngọc Như Ý


Bài Nhạc rừng được sáng tác vào năm nào?

A

1963

B

1967

C

1953

D

1954

Chủ đề liên quan

Tác phẩm Quê hương là bản giao hưởng đầu tiên của nhạc sĩ nào?

A

Văn Cao

B

Hoàng Việt

C

Lê Quốc Thắng

D

Hoàng Vân

Câu hát :“tương lai đang đón chờ tay em” có trong bài nào?

A

Mái trường mến yêu

B

Lí cây đa

C

TĐN số 1 – Ca ngợi Tổ quốc

D

TĐN số 2 – Ánh trăng.

Hình nốt nào có trong bài TĐN số 1?

A

Nốt trắng

B

Nốt đen

C

Nốt móc đơn

D

Cả 3

Nhạc sĩ Hoàng Việt không sáng tác bài hát nào sau đây?

A

Tình Ca

B

Lên đàng

C

Lên ngàn

D

Lá xanh

Bài hát Mái trường mến yêu được viết ở nhịp mấy?

A

2/4

B

¾

C

4/4

D

2/2

Em hãy cho biết tên tác giả bài hát Ca ngợi tổ quốc ?

A

Lê Quốc Thắng

B

Hoàng Vân

C

Hoàng Long

D

Hoàng Lân

Nhạc sĩ Hoàng Việt sinh, mất năm nào?

A

1928 – 1976

B

1932 – 1087

C

1928 – 1967

D

1921 – 1967

“ Khi bình minh hé sáng phố phường còn ngủ yên” là câu hát trong bài nhạc nào?

A

Nhạc rừng

B

Mái trường mến yêu

C

Mùa thu ngày khai trường

D

Đi học

; Bài TĐN số 1 được viết nhịp mấy?

A

2/4

B

3/4

C

4/4

D

6/8

Bài Nhạc rừng được sáng tác vào năm nào?

A

1963

B

1967

C

1953

D

1954

Tác phẩm Quê hương là bản giao hưởng đầu tiên của nhạc sĩ nào?

A

Văn Cao

B

Hoàng Việt

C

Lê Quốc Thắng

D

Hoàng Vân

Câu hát :“tương lai đang đón chờ tay em” có trong bài nào?

A

Mái trường mến yêu

B

Lí cây đa

C

TĐN số 1 – Ca ngợi Tổ quốc

D

TĐN số 2 – Ánh trăng.

Hình nốt nào có trong bài TĐN số 1?

A

Nốt trắng

B

Nốt đen

C

Nốt móc đơn

D

Cả 3

Nhạc sĩ Hoàng Việt không sáng tác bài hát nào sau đây?

A

Tình Ca

B

Lên đàng

C

Lên ngàn

D

Lá xanh

Bài hát Mái trường mến yêu được viết ở nhịp mấy?

A

2/4

B

¾

C

4/4

D

2/2