Bài tập trắc nghiệm địa lí 10 bài 16 năm 2024

1. Kể tên các nhóm đất chính trên Trái Đất. Xác định phạm vi phân bố của đất đài nguyên, đất pốt dôn, đất đen thảo nguyên ôn đới, đất đỏ vàng nhiệt đới, đất xám hoang mạc và bán hoang mạc....

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 49 SGK Địa lí 10

Dựa vào hình 16.1, hãy:

- Kể tên các nhóm đất chính trên Trái Đất.

- Xác định phạm vi phân bố của đất đài nguyên, đất pốt dôn, đất đen thảo nguyên ôn đới, đất đỏ vàng nhiệt đới, đất xám hoang mạc và bán hoang mạc.

Hình 16.1. Bản đồ các nhóm đất chính trên Trái Đất

Phương pháp giải:

Quan sát hình 16.1, đọc chú giải để biết được các nhóm đất chính trên Trái Đất và màu sắc thể hiện chúng trên bản đồ để xác định phạm vi.

Lời giải chi tiết:

- Các nhóm đất chính trên Trái Đất:

+ Đất đài nguyên;

+ Đất pốt dôn;

+ Đất nâu, xám rừng lá rộng ôn đới;

+ Đất đen thảo nguyên ôn đới;

+ Đất đỏ nâu rừng và cây bụi lá cứng;

+ Đất đỏ vàng cận nhiệt ẩm;

+ Đất xám hoang mạc và bán hoang mạc;

+ Đất đỏ, nâu đỏ xa van;

+ Đất đỏ vàng nhiệt đới;

+ Đất phù sa.

- HS dựa vào bản đồ hình 16.1, kí hiệu các nhóm đất và xác định phạm vi phân bố của đất đài nguyên, đất pốt dôn, đất đen thảo nguyên ôn đới, đất đỏ vàng nhiệt đới, đất xám hoang mạc và bán hoang mạc.

Câu 2

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 49 SGK Địa lí 10

Dựa vào hình 16.2, hãy:

- Kể tên các thảm thực vật chính từ cực về Xích đạo.

- Xác định phạm vi phân bố của các thảm thực vật lá kim, thảo nguyên ôn đới, rừng nhiệt đới.

Phương pháp giải:

Quan sát hình 16.2, đọc chú giải để biết được các thảm thực vật chính từ cực về Xích đạo và màu sắc thể hiện chúng trên bản đồ để xác định phạm vi phân bố.

Lời giải chi tiết:

- Các thảm thực vật chính từ cực về Xích đạo:

+ Hoang mạc cực;

+ Đài nguyên;

+ Rừng lá kim;

+ Rừng lá rộng, hỗn hợp;

+ Rừng cận nhiệt ẩm;

+ Rừng và cây bụi lá cứng;

+ Thảo nguyên ôn đới;

+ Hoang mạc, bán hoang mạc;

+ Xa van và rừng thưa;

+ Rừng nhiệt đới;

+ Thực vật núi cao.

- HS dựa vào bảng chú giải bản đồ và xác định trên bản đồ hình 16.2 phạm vi phân bố của các thảm thực vật lá kim, thảo nguyên ôn đới, rừng nhiệt đới.

Câu 3

Trả lời câu hỏi mục 3 trang 50 SGK Địa lí 10

Quan sát hình 16.3 và dựa vào kiến thức đã học, hãy cho biết ở sườn tây dãy Cáp-ca (từ chân núi lên đỉnh núi) có những vành đai thực vật và đất nào.

Phương pháp giải:

Quan sát hình 16.3 SGK.

Lời giải chi tiết:

Sườn tây dãy Cáp-ca (từ chân núi lên đỉnh núi):

- Vành đai thực vật:

+ Rừng lá cứng;

+ Rừng hỗn hợp;

+ Rừng lá kim;

+ Đồng cỏ núi;

+ Địa y và cây bụi.

- Đất:

+ Đất đỏ nâu;

+ Đất nâu;

+ Đất pốt dôn;

+ Đất đồng cỏ;

+ Đất sơ đẳng xen lẫn đá.

  • Bài 15. Sinh quyển SGK Địa lí 10 Kết nối tri thức 1. Sinh quyển là gì. Nêu phạm vi, giới hạn của sinh quyển. 2. Trình bày các đặc điểm của sinh quyển. Lấy ví dụ về mối quan hệ của sinh quyển với thủy quyển, khí quyển, đất. 3. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển, phân bố của sinh vật. 4. Nêu sự thay đổi thảm thực vật theo vĩ độ (từ vùng nhiệt đới lên cực) và theo độ cao (ở vùng nhiệt đới)... Bài 14. Đất trên Trái Đất SGK Địa lí 10 Kết nối tri thức

1. Trình bày khái niệm về đất. Nêu sự khác nhau giữa lớp vỏ phong hóa và đất. 2. Trình bày các nhân tố hình thành đất. 3. Vẽ sơ đồ thể hiện các nhân tố hình thành đất. 4. Tại sao trên Trái Đất có nhiều loại đất khác nhau? 5. Tìm hiểu về một số biện pháp để tăng độ phì, chống ô nhiễm, thoái hóa đất.