Giáo án toán nhận biết 1 và nhiều năm 2024

+ Tất cả các nhóm có số lượng là một, gọi là nhóm ít, hoặc nhóm có một, những nhóm số lượng có từ 2 trở lên gọi là nhiều.

HĐ2. Luyện tập-củng cố.

Trò chơi 1: “Thi ai nhanh”

Cô giới thiệu tên Tc, cách chơi.

Cách chơi:

Lần 1: Khi cô nói nhóm có số lượng là một thì trẻ phải chỉ tay vào nhóm hoa hồng, khi cô nói nhóm có số lượng nhiều thì trẻ chỉ tay vào nhóm hoa cúc.

Lần 2: Khi cô nói hoa cúc thì trẻ chỉ tay và nói một hoa cúc. Khi cô nói hoa hồng thì trẻ chỉ tay vào hoa hồng và nói nhiều hoa hồng.

- Tổ chức cho trẻ chơi 2 -3 lần.

- Cô nhận xét, khen ngợi trẻ.

Trò chơi 2: “Về đúng vườn”.

Cô giới thiệu tên TC, cách chơi.

Cách chơi: Khi cô nói tìm vườn, tìm vườn thì trẻ nói “vườn nào”2 và chạy về vườn có số lượng một hoa hay nhiều hoa theo yêu cầu của cô.

- Bây giờ các con hãy cầm làn đi hái táo nào, các con nhớ khi đi hái táo chúng mình hái mỗi bạn chỉ hái 1 quả táo

- Trẻ lên lấy rổ đi hái táo

- Các con hái được mấy quả táo?

- Cho trẻ cầm 1 quả táo giơ lên nói; 1 quả táo

- và có mấy cái rổ?

- Cô cho trẻ nói “ có 1 cái làn màu xanh, có 1 quả táo màu đỏ”

- Cho các tổ kiểm tra

Hoạt động 3: Nhận biết 1 và nhiều.

- Cô có chuẩn bị 2 chiếc rổ to .Chiếc rổ to màu xanh để cất táo , rổ to màu đỏ để cất rổ

- Chúng mình cùng lên cất táo và rổ nào.

+ Cô chỉ vào rổ táo:

- Có mấy cái rổ to đựng táo? (1)

- Trong rổ có 1 hay nhiều quả táo?(nhiều)

+ Cô khẳng định: Có 1 cái rổ và nhiều quả táo trong rổ

- Cô chỉ vào và nói : Có 1 cái rổ và nhiều quả táo

\=>Để rõ hơn về 1 và nhiều hôm nay cô cùng các con tìm hiểu nhé

+ Các con rất ngoan cô thưởng cho chúng mình mỗi bạn 1 rổ đồ dùng .

- Các con xem trong rổ của các con có gì vậy?

- Các con hãy xếp tất cả số hoa ra nào?

- Những bông hoa có màu gì?

- Các con cùng cầm hoa màu vàng 1 tay, hoa màu hồng 1 tay nào?

- Có mấy bông hoa màu hồng(1)

- Có 1 bông hoa màu vàng hay nhiều bông hoa màu vàng?(nhiều)

- Đúng rồi đấy .có 1 bông hoa màu hồng .Có nhiều bông hoa màu vàng

- Các con nhắc lại cùng cô: Có 1 bông hoa mùa hồng, có nhiều bông hoa màu vàng

- Bây giờ các con cầm tất cả số hoa trên 1 tay và lấy chậu ra nào?

- Hỏi trẻ: Có mấy cái chậu?(1)

- Có 1 hay nhiều bông hoa?( nhiều)

- Đúng rồi đấy .có 1 cái chậu , có nhiều bông

+ Các con nhắc lại cùng cô: Có 1cái chậu , có nhiều bông

- Cô cho tổ , cá kiểm tra và nhân nhắc lại:

Bây giờ cô cháu mình cùng kiểm tra nhé

- Cô mời các tổ , cá nhân kiểm tra

- Có mấy cái chậu?(1)

- Có 1 hay nhiều bông hoa?( nhiều)

+ Các con nhắc lại cùng cô: Có 1cái chậu , có nhiều bông

Bây giờ cô cháu mình chơi trò chơi ” Ai thông minh”

Cách chơi như sau:

- Khi cô nói cái chậu các con sẽ nói có 1 cái chậu

- Khi cô nói bông hoa thì các con sẽ nói nhiều bông hoa

+ Ngược lại : có 1 hoặc có nhiều thì các con sẽ nói tên nhóm đó nhé

VD :- Khi cô nói có 1 - cái chậu

- Khi cô nói có nhiều - bông hoa

*Hoạt động 4: củng cố

- Cô thấy lớp mình rất giỏi cô khen cả lớp nào?

+ Trò chơi: Ai tinh mắt

- Các con nhìn xung quanh lớp mình xem có đồ dùng hay hình ảnh nào để chỉ 1 và nhiều không nhé?

- Nhóm cây ăn quả

- Búp bê gái

- Sau đó cô kiểm tra: Bạn lấy đúng nhóm có số lượng là 1 và nhiều chưa

- Cô động viên khen trẻ

+ Trò chơi : Ai thông minh

- Cho trẻ chơi trên máy tính

Cách chơi : Trên màn hình cô có các nhóm có số lượng là 1 và nhiều

- Nhiệm vụ của các bạn chơi là di chuột và chọn nhóm đồ dùng theo yêu cầu của cô

Vd ; Cô yêu cầu: Bạn hãy lên chọn cho cô nhóm có nhiều chiêc bút

- Nếu chọn đúng máy tính sẽ thưởng 1 chàng pháo tay

- Còn chọn sai máy tính sẽ nói bạn chọn sai rồi và bạn phải chọn lại cho đúng

- Cô kiểm tra kết quả và động viên khen trẻ

+ Trò chơi: Đội nào nhanh hơn

Cách chơi : Cô sẽ chia cho mỗi bạn 1 thẻ có các chấm tròn

- Cô có 2 ngôi nhà , 1 nhà có 1 chấm tròn, 1 nhà có nhiều chấm tròn

- Cả lớp vừa đi vừa hát theo bài cô giáo yêu cầu

- Khi có hiệu lệnh tìm nhà thì bạn cầm thẻ có 1 chấm tròn sẽ chạy về nhà có một chấm tròn, bạn nào cầm thẻ có nhiều chấm tròn sẽ chạy về phía nhà có nhiều chấm tròn