Ruby dịch ra tiếng việt là gì năm 2024

['ruːbi]

The Ruby, in middle ages was viewed as the stone of prophecy.

Ở thời trung cổ, hồng ngọc được xem như một hòn đá tiên tri.

I presume you can feel the pulse from within the ruby.

Tôi cho rằng cô có thể cảm nhận được xung nhịp bên trong hồng ngọc.

I got a letter from Ruby.

Bạn nhận được một tin nhắn từ RUBY.

Ruby should not be used for this purpose.

SIMV không nên sử dụng cho mục đích này.

But not if Ruby can help it.

Ruby is too young to leave home.

Barty còn quá trẻ để xa gia đình.

Ruby is a small town located in Santa Cruz, Arizona.

Nogales là một thành phố nhỏ ở hạt Santa Cruz, Arizona.

Official Ruby support was removed with the release of 7.0.

Hỗ trợ chính thức cho Ruby đã bị loại bỏ từ phiên bản 7.0.

Nemty là người bảo vệ của Ngài.

The Ruby Group Recruitment….

Rubi Group tuyển dụng.

Ruby Crescent is an ordinary girl.

Cốt truyệnRuby Crescent là một cô gái bình thường.

Ruby was beginning to feel more comfortable.

Tobias bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn.

But that was before Ruby said what she said.

Nhưng chính khi đó Ruth nói cái điều cô ấy đã nói.

Ruby is beautiful and rare.

The ruby star on the Kremlin Tower.

Ngôi sao đỏ trên đỉnh tháp Kremlin.

Ruby where are you going?”.

Rudy, cậu đang đi đâu vậy?”.

Ruby looks like she's trying not to laugh.

Reyna trông như thể đang cố để không cười.

Reika was holding a ruby larger than her hand.

They dream of a brighter future for Ruby….

Tiếp tục hy vọng về mộttương lai tươi sáng hơn cho BBers….

It is well-suited for beginners to start with Ruby.

Mình nghĩ nó thikhợp cho người mới bắt đầu với rubik!

Maybe you have worked a bit with Ruby….

Nếu bạn đã từng làm việc với với Ruby on….

You will know you found Ruby.

Ông hiểu rằng bọn họ đã tìm thấy Sabria.

RSpec is one of the best-known test frameworks in the Ruby world.

RSpec là một trong những testing framework phổ biến nhất cho Ruby.

Kết quả: 2911, Thời gian: 0.0401

Các từ bắt đầu bằng và kết thúc với

Tiếng anh -Tiếng việt

Tiếng việt -Tiếng anh