Giải bài 84 trang 109 sgk toán 8 tập 1 năm 2024

giang11820

  • 1

Giải bài 84 trang 109 sgk toán 8 tập 1 năm 2024
Giải bài 84 trang 109 sgk toán 8 tập 1 năm 2024
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

mọi người giúp mình giải bài tập phần hình vuông bài 84(câu b,c), 85 sgk trang 109 nhé cám ơn các bạn nhiều bài 84: cho tam giác ABC, D điểm nằm giữa B và C. Qua D kẻ các đường thẳng song song vs AB và AC, chúng cắt các cạnh AC và AB theo thứ tự ở E và F a, Tứ giác AEDF là hình j ? vì sao? b, Điểm D ở vị trí nào trên BC thì tứ giác AEDF là hình thoi c, Nếu tam giác ABC vuông tại A thì tứ giác AEDF là hình j? Điểm D ở vị trí nào trên cạch BC thì tứ giác AEDF là hình vuông? BÀI 85: Cho hình chữ nhật ABCD có AB=2AD. Gọi E,F theo thứ tự là trung điểm của AB, CD. Gọi M là giao điểm của A và DE, N là giao điểm của BF và CE. a, Tứ giác ADFE là hình j>? Vì sao? B, tứ giác EMFN là hình j? vì sao?

Last edited by a moderator: 12 Tháng mười một 2013

thsang2401

  • 4

84/ b/ Để hình bình hành(HBH) AEDF là hình thoi thì AD phải là tia phân giác của  \Rightarrow D thuộc tia phân giác của  Vậy D phải nằm trên tia phân giác của  thì HBH AEDF là hình thoi. c/ Nếu tam giác ABC vuông tại A thì ta có HBH AEDF có 1 góc vuông \Rightarrow HBH AEDF là hình chữ nhật. Để hình chữ nhật AEDF là hình vuông thì AD phải là tia phân giác của  \Rightarrow D thuộc tia phân giác của  Vậy D phải nằm trên tia phân giác của  thì hình chữ nhật AEDF là hình vuông. 85/ a/ Xét tứ giác(T.G) AEFD có: AE // DF AE = DF Vậy T.G AEFD là HBH mà  = 90 độ AE = AD \Rightarrow HBH AEFD là hình vuông(HV). b/ Xét tam giác(tg) AFB có: góc FAB=góc FBA=1/2 góc DAB=45 độ(định lí) \Rightarrow góc AFB = 90 độ Xét T.G EMFN có: góc EMF= góc MFN= góc FNE=90 độ(t/c 2 đường chéo trong HV) EM=MF(t/c 2 đường chéo trong HV) Vậy T.G EMFN là HV.
->->->->->->->->->->->->-

Last edited by a moderator: 12 Tháng mười một 2013

Bài 84 trang 109 sgk Toán 8 tập 1 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 84 trang 109 sách giáo khoa Toán lớp 8 tập 1 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

Tài liệu hướng dẫn giải bài 84 trang 109 sgk Toán 8 tập 1 này giúp bạn biết được cách làm để hoàn thành tốt bài tập và nắm vững các kiến thức quan trọng của chương 1 phần hình học hình vuông đã được học trên lớp.

Đề bài 84 trang 109 SGK Toán 8 tập 1

Cho tam giác \(ABC\), \(D\) là điểm nằm giữa \(B\) và \(C\). Qua \(D\) kẻ các đường thẳng song song với \(AB\) và \(AC\), chúng cắt các cạnh \(AC\) và \(AB\) theo thứ tự ở \(E\) và \(F\).

  1. Tứ giác \(AEDF\) là hình gi ? Vì sao ?
  1. Điểm \(D\) ở vị trí nào trên cạnh \(BC\) thì tứ giác \(AEDF\) là hình thoi ?
  1. Nếu tam giác \(ABC\) vuông tại \(A\) thì tứ giác \(AEDF\) là hình gì ? Điểm \(D \) ở vị trí nào trên cạnh \(BC\) thì tứ giác \(AEDF\) là hình vuông ?

» Bài tập trước: Bài 83 trang 109 sgk Toán 8 tập 1

Giải bài 84 trang 109 sgk Toán 8 tập 1

Hướng dẫn cách làm

Áp dụng dấu hiệu nhận biết:

- Hình bình hành có các cạnh đối song song,

- Hình bình hành có một đường chéo là tia phân giác của một góc là hình thoi,

- Hình bình hành có một góc vuông là hình chữ nhật,

- Hình thoi có một góc vuông là hình vuông.

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 84 trang 109 SGK Toán 8 tập 1 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

Giải bài 84 trang 109 sgk toán 8 tập 1 năm 2024

  1. Xét tứ giác \(AEDF\) có:

\( DE // AF, DF // AE\) (gt)

\( \Rightarrow\) Tứ giác \(AEDF\) là hình bình hành (dấu hiệu nhận biết hình bình hành).

  1. \(AEDF\) là hình thoi thì \(AD\) là tia phân giác của \( \widehat {CAB}\)

Do đó \( D\) là giao điểm của tia phân giác của \(\widehat {CAB}\) với \(BC\) thì hình bình hành \(AEDF\) là hình thoi (dấu hiệu nhận biết hình thoi).

  1. Nếu \(∆ABC\) vuông tại \(A\) thì hình bình hành \(AEDF\) có một góc vuông do đó hình bình hành \(AEDF\) là hình chữ nhật ( theo dấu hiệu nhận biết hình chữ nhật)

Nếu \(∆ABC\) vuông tại \(A\) và \(D\) là giao điểm của tia phân giác của \(\widehat {CAB}\) với cạnh \(BC\) thì \(AEDF\) là hình vuông (vì khi đó \(AEDF\) là hình thoi có một góc vuông).

» Bài tập tiếp theo: Bài 85 trang 109 sgk Toán 8 tập 1

Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 84 trang 109 sgk toán 8 tập 1. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 8 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.