Ý nào không phải đặc tính của huyết áp năm 2024

Cho sơ đồ tóm tắt các con đường hô hấp ở thực vật (1) và (2) từ chất hữu cơ ban đầu là glucozơ. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

Ý nào không phải đặc tính của huyết áp năm 2024

 1. Điều kiện để xảy ra con đường (1) là khi tế bào có đầy đủ oxi.

II. Con đường (1) chỉ xảy ra trong bào tương (không xảy ra trong ti thể).

III. Con đường (2) chỉ xảy ra trong ti thể (không xảy ra trong bào tương).

IV. Cả hai con đường (1) và (2) đều có chung giai đoạn đường phân.

 1. Con đường (1) giải phóng ít năng lượng hơn con đường (2).

VI. Ở con đường (2), Glucozơ sẽ phân giải hoàn toàn thành CO2 và H2O.

Sự tăng dần của huyết áp là do sự ma sát của máu với thành mạch và giữa các phân tử máu với nhau khi vận chuyển

Đáp án chính xác

 1. Huyết áp cực đại ứng với lúc tim co, huyết áp cực tiểu ứng với lúc tim dãn
 1. Tim đập nhanh và mạnh làm tăng huyết áp, tim đập chậm và yếu làm giảm huyết áp

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập hơn 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

Đáp án B

Huyết áp là áp lực của máu lên thành mạch. Huyết áp hao hụt dần suốt chiều dài hệ mạch do ma sát với thành mạch và giữa các phân từ máu.

Quảng cáo

Ý nào không phải đặc tính của huyết áp năm 2024

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Các tia sáng tím kích thích:

 1. Sự tổng hợp cacbohiđrat
 1. Sự tổng hợp lipit
 1. Sự tổng hợp ADN
 1. Sự tổng hợp prôtêin

Câu 2:

Ý nào dưới đây không đúng với sự hấp thu thụ động các ion khoáng ở rễ?

 1. Các ion khoáng hoà tan trong nước và vào rễ theo dòng nước
 1. Các ion khoáng hút bám trên bề mặt của keo đất và trên bề mặt rễ trao đổi với nhau khi có sự tiếp xúc giữa rễ và dung dịch đất (hút bám trao đổi)
 1. Các ion khoáng thẩm thấu theo sự chênh lệch nồng độ từ cao dến thấp
 1. Các ion khoáng khuếch tán theo sự chênh lệch nồng độ từ cao dến thấp

Câu 3:

Một loài thực vật có 10 nhóm gen liên kết. Số lượng nhiễm sắc thể có trong tế bào sinh dưỡng của thể một và thể tam bội ở loài này lần lượt là

 1. 9 và 11
 1. 19 và 30
 1. 9 và 30
 1. 19 và 21

Câu 4:

Các cây hoa cẩm tú cầu mặc dù có cùng một kiểu gen nhưng màu hoa có thể biểu hiện ở các dạng trung gian khác nhau giữa màu tím và đỏ tùy thuộc vào độ pH của đất. Có bao nhiêu phát biểu dưới đây là đúng khi nói về hiện tượng trên?

(1) Sự biểu hiện màu hoa cẩm tú cầu gọi là sự mềm dẻo kiểu hình.

(2) Sự biểu hiện màu hoa khác nhau là do sự tác động cộng gộp.

(3) Tập hợp các màu sắc khác nhau của hoa cẩm tú cầu tương ứng với từng môi trường khác nhau được gọi là mức phản ứng.

(4) Sự thay đổi độ pH của đất đã làm biến đổi kiểu gen các cây hoa cẩm tú cầu dẫn đến sự thay đổi kiểu hình.

 1. 3
 1. 2
 1. 1
 1. 4

Câu 5:

Ở người, bệnh bạch tạng do gen lặn nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định, bệnh máu khó đông do gen lặn nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể X quy định. Cho sơ đồ phả hệ mô tả sự di truyền của 2 bệnh này trong 1 gia đình như hình dưới đây.

Biết rằng người phụ nữ số 3 mang gen gây bệnh máu khó đông, cho các phát biểu sau:

(1) Có 5 người trong phả hệ trên xác định được chính xác kiểu gen về 2 bệnh này.

(2) Có thể có tối đa 7 người trong phả hệ trên có kiểu gen đồng hợp trội về gen quy định bệnh bạch tạng.

(3) Xác suất cặp vợ chồng số 13 – 14 sinh 1 đứa con trai đầu lòng không bị bệnh là 40,75%.

(4) Nếu người phụ nữ số 13 tiếp tục mang thai đứa con thứ 2 và bác sĩ cho biết thai nhi không bị bệnh bạch tạng, xác suất để thai nhi đó không bị bệnh máu khó đông là 87,5%.

(5) Nếu người phụ nữ số 15 kết hôn với một người đàn ông không bị bệnh và đến từ một quần thể khác đang cân bằng di truyền về gen gây bệnh bạch tạng (thống kê trong quần thể này cho thấy cứ 100 người có 4 người bị bệnh bạch tạng). Xác suất cặp vợ chồng của người phụ nữ số 15 sinh 2 con có kiểu hình khác nhau là 56,64%.

Số phát biểu đúng là :

 1. 1
 1. 2
 1. 3
 1. 4

Câu 6:

Đặc điểm về cấu tạo cơ thể xuất hiện sau cùng và chỉ có ở nhánh tiến hóa của loài người mà không có ở nhánh tiến hóa hình thành nên các loài khác là: