Lỗi không chuyển được tài khoản user sang administrator năm 2024

Mở Bảng điều khiển Quản lý Microsoft bằng cách chọn Bắt đầu , nhập mmc vào hộp tìm kiếm rồi nhấn Enter. Nếu bạn được nhắc nhập mật khẩu của người quản trị hoặc xác nhận, hãy nhập mật khẩu hoặc xác nhận.

 • Trong ngăn bên trái của Bảng điều khiển Quản lý Microsoft, chọn Người dùng và Nhóm Cục bộ. Nếu bạn không thấy Người dùng và Nhóm Cục bộ, có thể là do tính năng đính kèm chưa được thêm vào Bảng điều khiển Quản lý Microsoft. Hãy thực hiện các bước sau để cài đặt:
 • Trong Bảng điều khiển Quản lý Microsoft, chọn menu Tệp rồi bấm Thêm/Xóa Tệp đính kèm.
 • Chọn Người dùng và Nhóm Cục bộ rồi chọn Thêm.
 • Chọn Máy tính cục bộ, bấm vào Kết thúc rồi chọn OK.
 • Chọn thư mục Người dùng.
 • Chọn menu Tác vụ rồi chọn Người dùng Mới.
 • Nhập thông tin thích hợp vào hộp thoại rồi chọn Tạo.
 • Khi bạn đã tạo xong tài khoản người dùng, chọn Đóng.
 • Khởi động lại PC.

Máy tính của tôi đang ở trong một nhóm làm việc

Tạo tài khoản người dùng Người quản trị Cục bộ mới

 1. Chọn nút Bắt đầu , chọn Cài đặt > Tài khoản > Gia đình & người dùng khác. (Trong một số phiên bản Windows, bạn sẽ thấy Người dùng khác.)
 2. Chọn Thêm người khác vào PC này.
 3. Chọn Tôi không có thông tin đăng nhập của người này, rồi trên trang tiếp theo, hãy chọn Thêm người dùng không có tài khoản Microsoft.
 4. Nhập tên người dùng, mật khẩu, gợi ý mật khẩu (hoặc chọn câu hỏi bảo mật), rồi chọn Tiếp theo.

Thay đổi tài khoản mới tạo thành tài khoản người quản trị

 1. Trong Cài đặt > Tài khoản > Gia đình & người dùng khác, chọn tên chủ tài khoản, rồi chọn Thay đổi loại tài khoản.
 2. Trong Loại tài khoản, hãy chọn Người quản trị, rồi chọn OK.
 3. Khởi động lại PC rồi đăng nhập bằng tài khoản người quản trị mới.

Sao chép các tệp sang hồ sơ người dùng mới

Sau khi tạo hồ sơ và đăng nhập, bạn có thể sao chép các tệp từ hồ sơ trước đó:

 1. Mở thư mục Người dùng của bạn bằng cách chọn Bắt đầu , nhập file explorer vào hộp Tìm kiếm và File Explorer trong danh sách kết quả.
 2. Chọn PC này, sau đó chọn ổ đĩa cứng mà Windows được cài đặt (thường là ổ C:) rồi chọn thư mục Người dùng, sau đó chọn thư mục có tên tài khoản của bạn. Cảnh báo: Không thay đổi các tùy chọn xem File Explorer để hiển thị các tệp và thư mục ẩn hoặc hiển thị tệp hệ điều hành được bảo vệ ẩn.
 3. Tìm thư mục C:\Users\, trong đó C là ổ đĩa mà Windows được cài đặt và Old_Username là tên của hồ sơ mà bạn muốn sao chép tập tin.
 4. Chọn tất cả các tệp và thư mục trong thư mục này, sau đó chọn menu Chỉnh sửa rồi chọn Sao chép.
 5. Tìm thư mục C:\Users\, trong đó C là ổ đĩa mà Windows được cài đặt và New_Username là tên của hồ sơ người dùng mới bạn đã tạo.
 6. Chọn menu Chỉnh sửa rồi chọn Dán.
 7. Khởi động lại PC, sau đó đăng nhập lại với tư cách là người dùng mới.

Nếu bạn có thư email trong một chương trình email, bạn phải nhập riêng các thư email và địa chỉ của mình vào hồ sơ người dùng mới.

Một số ứng dụng đã cài đặt trước đó có thể cần được đặt cấu hình lại hoặc cài đặt lại.

Nếu bạn đã đăng nhập vào các ứng dụng Microsoft Store như Store hoặc Phim & TV, bạn có thể cần đăng nhập lại vào các ứng dụng đó để xem các giao dịch mua hàng trước đây hoặc khôi phục cài đặt.

Máy tính của bạn đang ở trên một miền

 1. Mở Bảng điều khiển Quản lý Microsoft bằng cách chọn Bắt đầu , nhập mmc vào hộp tìm kiếm rồi nhấn Enter. Nếu bạn được nhắc nhập mật khẩu của người quản trị hoặc xác nhận, hãy nhập mật khẩu hoặc xác nhận.
 2. Trong ngăn bên trái của Bảng điều khiển Quản lý Microsoft, chọn Người dùng và Nhóm Cục bộ.

  Nếu bạn không thấy Người dùng và Nhóm Cục bộ, có thể là do tính năng đính kèm chưa được thêm vào Bảng điều khiển Quản lý Microsoft. Hãy thực hiện các bước sau để cài đặt:

  1. Trong Bảng điều khiển Quản lý Microsoft, chọn menu Tệp rồi bấm Thêm/Xóa Tệp đính kèm.
  2. Chọn Người dùng và Nhóm Cục bộ rồi chọn Thêm.
  3. Chọn Máy tính cục bộ, bấm vào Kết thúc rồi chọn OK.
 3. Chọn thư mục Người dùng.
 4. Chọn menu Tác vụ rồi chọn Người dùng Mới.
 5. Nhập thông tin thích hợp vào hộp thoại rồi chọn Tạo.
 6. Khi bạn đã tạo xong tài khoản người dùng, chọn Đóng.
 7. Khởi động lại PC.

Máy tính của tôi đang ở trong một nhóm làm việc

Tạo tài khoản người dùng Người quản trị Cục bộ mới

 1. Chọn nút Bắt đầu , chọn Cài đặt > Tài khoản > Gia đình & người dùng khác. (Trong một số phiên bản Windows, bạn sẽ thấy Người dùng khác.)
 2. Chọn Thêm người khác vào PC này.
 3. Chọn Tôi không có thông tin đăng nhập của người này, rồi trên trang tiếp theo, hãy chọn Thêm người dùng không có tài khoản Microsoft.
 4. Nhập tên người dùng, mật khẩu, gợi ý mật khẩu (hoặc chọn câu hỏi bảo mật), rồi chọn Tiếp theo.

Thay đổi tài khoản mới tạo thành tài khoản người quản trị

 1. Trong Cài đặt > Tài khoản > Gia đình & người dùng khác, chọn tên chủ tài khoản, rồi chọn Thay đổi loại tài khoản.
 2. Trong Loại tài khoản, hãy chọn Người quản trị, rồi chọn OK.
 3. Khởi động lại PC rồi đăng nhập bằng tài khoản người quản trị mới.

Sao chép các tệp sang hồ sơ người dùng mới

Sau khi tạo hồ sơ và đăng nhập, bạn có thể sao chép các tệp từ hồ sơ trước đó:

 1. Mở thư mục Người dùng của bạn bằng cách chọn Bắt đầu , nhập file explorer vào hộp Tìm kiếm và File Explorer trong danh sách kết quả.
 2. Chọn PC này, sau đó chọn ổ đĩa cứng mà Windows được cài đặt (thường là ổ C:) rồi chọn thư mục Người dùng, sau đó chọn thư mục có tên tài khoản của bạn. Cảnh báo: Không thay đổi các tùy chọn xem File Explorer để hiển thị các tệp và thư mục ẩn hoặc hiển thị tệp hệ điều hành được bảo vệ ẩn.
 3. Tìm thư mục C:\Users\, trong đó C là ổ đĩa mà Windows được cài đặt và Old_Username là tên của hồ sơ mà bạn muốn sao chép tập tin.
 4. Chọn tất cả các tệp và thư mục trong thư mục này, sau đó chọn menu Chỉnh sửa rồi chọn Sao chép.
 5. Tìm thư mục C:\Users\, trong đó C là ổ đĩa mà Windows được cài đặt và New_Username là tên của hồ sơ người dùng mới bạn đã tạo.
 6. Chọn menu Chỉnh sửa rồi chọn Dán.
 7. Khởi động lại PC, sau đó đăng nhập lại với tư cách là người dùng mới.

Nếu bạn có thư email trong một chương trình email, bạn phải nhập riêng các thư email và địa chỉ của mình vào hồ sơ người dùng mới.

Một số ứng dụng đã cài đặt trước đó có thể cần được đặt cấu hình lại hoặc cài đặt lại.

Nếu bạn đã đăng nhập vào các ứng dụng Microsoft Store như Store hoặc Phim & TV, bạn có thể cần đăng nhập lại vào các ứng dụng đó để xem các giao dịch mua hàng trước đây hoặc khôi phục cài đặt.

Máy tính của bạn đang ở trên một miền

 1. Mở Bảng điều khiển Quản lý Microsoft bằng cách bấm vào nút Bắt , nhập mmc vào hộp tìm kiếm, rồi nhấn Enter.
  Lỗi không chuyển được tài khoản user sang administrator năm 2024
  Nếu bạn được nhắc nhập mật khẩu quản trị viên hoặc xác nhận, hãy nhập mật khẩu hoặc cung cấp xác nhận.
 2. Trong ngăn bên trái của Bảng điều khiển Quản lý Microsoft, bấm Người dùng và Nhóm Cục bộ.

  Nếu bạn không thấy Người dùng và Nhóm Cục bộ, có thể là do tính năng đính kèm chưa được thêm vào Bảng điều khiển Quản lý Microsoft. Hãy thực hiện các bước sau để cài đặt:

  1. Trong Bảng điều khiển Quản lý Microsoft, bấm vào menu Tệp rồi bấm Thêm/Xóa Tệp đính kèm.
  2. Bấm Người dùng và Nhóm Cục bộ rồi bấm Thêm.
  3. Bấm Máy tính cục bộ, bấm Kết thúc rồi bấm OK.
 3. Bấm vào thư mục Người dùng.
 4. Bấm vào menu Tác vụ rồi bấm Người dùng Mới.
 5. Nhập thông tin thích hợp vào hộp thoại rồi bấm Tạo.
 6. Khi bạn đã tạo xong tài khoản người dùng, bấm Đóng.
 7. Khởi động lại PC.

Máy tính của tôi đang ở trong một nhóm làm việc

 1. Mở Tài khoản Người dùng bằng cách bấm vào nút Bắt đầu , bấm vào tài Panel điều khiển, bấm vào Tài khoản Người dùng và An toàn cho Gia đình, rồi bấm vào Tài khoản Người dùng.
 2. Bấm Quản lý tài khoản khác.
  Lỗi không chuyển được tài khoản user sang administrator năm 2024
  Nếu bạn được nhắc nhập mật khẩu quản trị viên hoặc xác nhận, hãy nhập mật khẩu hoặc cung cấp xác nhận.
 3. Bấm Tạo tài khoản mới.
 4. Nhập tên mà bạn muốn cung cấp tài khoản người dùng, bấm vào loại tài khoản rồi bấm Tạo Tài khoản.
 5. Khởi động lại PC.

Sao chép các tệp sang hồ sơ người dùng mới

Sau khi tạo cấu hình, bạn có thể sao chép các tệp từ cấu hình hiện có. Bạn phải có ít nhất 3 tài khoản người dùng trên máy tính để hoàn tất các bước này, bao gồm tài khoản mới mà bạn vừa tạo.

 1. Đăng nhập với tư cách một người dùng chứ không phải người dùng mới mà bạn vừa tạo hoặc người dùng mà bạn sao chép tệp từ đó.
 2. Mở thư mục Tài liệu của Tôi bằng cách bấm vào nút Bắt, rồi bấm vào Máy tính. Bấm đúp vào ổ đĩa cứng nơi Windows được cài đặt (thường là ổ C:), bấm đúp vào Người dùng, bấm đúp vào thư mục có tên tài khoản của bạn rồi bấm đúp vào Tài liệu của Tôi.
 3. Bấm vào menu Công cụ rồi bấm Tùy chọn Thư mục. Nếu bạn không thấy menu Công cụ , hãy nhấn Alt.
 4. Bấm vào tab Xem rồi bấm Hiển thị tệp, thư mục và ổ ẩn.
 5. Bỏ chọn hộp kiểm Ẩn các tệp hệ điều hành được bảo vệ, bấm Có để xác nhận rồi bấm OK.
 6. Tìm thư mục C:\Users\Old_Username, trong đó C là ổ nơi Windows được cài đặt và Old_Username là tên của cấu hình mà bạn muốn sao chép các tệp từ đó.
 7. Chọn tất cả các tệp và thư mục trong thư mục này, ngoại trừ các tệp sau:
  1. Ntuser.dat
  2. Ntuser.dat.log
  3. Ntuser.ini
 8. Bấm vào menu Chỉnh sửa rồi bấm Sao chép. Nếu bạn không thấy menu Chỉnh sửa , hãy nhấn Alt.
 9. Tìm đến thư mục C:\Users\New_Username, trong đó C là ổ nơi Windows được cài đặt và New_Username là tên của cấu hình người dùng mới mà bạn đã tạo.
 10. Bấm vào menu Chỉnh sửa rồi bấm Dán. Nếu bạn không thấy menu Chỉnh sửa , hãy nhấn Alt.
 11. Đăng xuất rồi đăng nhập lại với tư cách người dùng mới. Nếu bạn có thư email trong một chương trình email, bạn phải nhập thông điệp email và địa chỉ của mình vào hồ sơ người dùng mới trước khi xóa hồ sơ cũ. Nếu mọi thứ hoạt động bình thường, bạn có thể xóa hồ sơ cũ.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.