6 x 3 bằng bao nhiêu

Trắc nghiệm Phương pháp đưa về cùng cơ số và phương pháp lôgarit hóa

Trang trước Trang sau

Bài giảng: Cách giải phương trình mũ - Cô Nguyễn Phương Anh (Giáo viên Tôi)

Bài 1: Phương trình 3x3-9x+4 = 81 có mấy nghiệm?

Quảng cáo

A. 1. B. 2. C.3. D.4.

Hiển thị đáp án

Đáp án :

Giải thích :

3x3-9x+4 = 81 = 34 x3-9x+4 = 4 x(x2-9)=0 x {0;±3}.

Bài 2: Phương trình 2x+2.5x = 40000 có bao nhiêu nghiệm nguyên?

A. 1. B. 2. C.3. D.4.

Hiển thị đáp án

Đáp án :

Giải thích :

Phương trình đã cho tương đương với: 4.2x.5x=40000 10x = 10000 x = 4.

Bài 3: Phương trình 3x-2 = 666661 có bao nhiêu nghiệm?

A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.

Hiển thị đáp án

Đáp án :

Giải thích :

Cách 1: Vế trái là hàm số đồng biến nhận các giá trị (0;+). Từ đó suy ra phương trình có nghiệm duy nhất.

Cách 2: Lấy logarit hai vế ta được x-2 = log3666661.

Bài 4: Cho phương trình 3x2-4x+5 = 9 tổng lập phương các nghiệm thực của phương trình là:

A. 28. B. 27. C. 26. D. 25.

Hiển thị đáp án

Đáp án :

Giải thích :

Ta có:

3x2-4x+5 = 9 3x2-4x+5 = 32

x2-4x+5 = 2 x2-4x+3=0

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Suy ra 13 + 33 = 28.

Bài 5: Cho phương trình : 3x2-3x+8 = 92x-1, khi đó tập nghiệm của phương trình là:

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải
Hiển thị đáp án

Đáp án :

Giải thích :

3x2-3x+8=92x-1

3x2-3x+8=34x-2

x2-3x+8 = 4x-2 x2-7x+10 = 0

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Vậy S={2;5}

Quảng cáo

Bài 6: Cho phương trình: Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Tổng các nghiệm của phương tình là một số nguyên .

B. Tích các nghiệm của phương trình là một số âm.

C. Nghiệm của phương trình là các số vô tỉ.

D. Phương trình vô nghiệm.

Hiển thị đáp án

Đáp án :

Giải thích :

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Nghiệm của phương trình là: S = {-7/3;3}. Vì -7/3.3 = -7 < 0

Bài 7: Phương trình 28-x2.58-x2 = 0,001.1051-x có tổng các nghiệm là?

A. 7. B. -7. C.5. D.-5.

Hiển thị đáp án

Đáp án :

Giải thích :

(2.5)8-x2=10-3.105-5x 108-x2=102-5x 8-x2 = 2-5x (x = -1; x = 6)

Ta có : -1+6=5.

Bài 8: Nghiệm của phương trình 2x + 2x+1 = 3x + 3x+1 là:

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải
Hiển thị đáp án

Đáp án :

Giải thích :

2x+2x+1 = 3x+3x+1 3.2x = 4.3x

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Bài 9: Nghiệm của phương trình 6.4x - 13.6x + 6.9x = 0 là:

A. x {0;1}. B. x {2/3;3/2}. C. x {-1;0}. D. x {1;-1}.

Hiển thị đáp án

Đáp án :

Giải thích :

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Bài 10: Nghiệm của phương trình 12.3x + 3.15x - 5x+1 = 20 là:

A. x=log53-1. B. x=log35. C. x=log35+1. D. x=log35-1.

Hiển thị đáp án

Đáp án :

Giải thích :

12.3x + 3.15x - 5x + 1 = 20 3.3x(5x+4) - 5(5x + 4) = 0 (5x + 4)(3x + 1 - 5) = 0

3x+1 = 5 x=log35 - 1

Quảng cáo

Bài 11: Phương trình x.2x + x2 + 2 = 2x+1 + 3x có tổng các nghiệm bằng bao nhiêu trên R?

A. 0. B. 4. C.3. D. 2.

Hiển thị đáp án

Đáp án :

Giải thích :

Phương trình tương đương với:

x2 - 3

+) 2x = 1 - x có nghiệm duy nhất x = 0.

Bài 12: Phương trình 2x-3 = 3x2-5x+6 có hai nghiệm x1, x2 trong đó x1 < x2 , hãy chọn phát biểu đúng?

A. 3x1+2x2=log354. B. 2x1-3x2=log38.

C. 2x1+3x2=log354. D. 3x1-2x2=log38

Hiển thị đáp án

Đáp án :

Giải thích :

Logarit hóa hai vế của phương trình (theo cơ số 2) ta được: (3) log22x-3=log23x2-5x+6

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Bài 13: Cho phương trình: Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Tích các nghiệm của phương trình là một số âm.

B. Tổng các nghiệm của phương tình là một số nguyên .

C. Nghiệm của phương trình là các số vô tỉ.

D. Phương trình vô nghiệm.

Hiển thị đáp án

Đáp án :

Giải thích :

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Nghiệm của phương trình là : S={-7/3;3}.

Vì -7/3.3=-7 < 0. Chọn đáp án A

Bài 14: Phương trình 28-x2.58-x2 = 0,001.(105)1-x có tổng các nghiệm là:

A. 5. B. 7. C. -7 . D. 5 .

Hiển thị đáp án

Đáp án :

Giải thích :

(2.5)8-x2=10-3.105-5x 108-x2=102-5x 8-x2=2-5x (x=-1;x=6)

Ta có: -1+6=5. Chọn đáp án A

Xem thêm các dạng bài tập Toán lớp 12 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Giới thiệu kênh Youtube Tôi

Trang trước Trang sau

Video liên quan